Nikki White's galleries

Nikki White
  • Name: Nikki White
  • Name: Nikki White
  • Age: 20
  • Height: 5''7" 1/2
  • Weight: 127 lbs lbs
  • Bust Size: 32"
  • Ethnicity: White
  • Hair Color: brown
ATK Galleria : Nikki White (nik125)Nikki White ATK Galleria : Nikki White (nik125)Nikki White

Related galleries